Kelvily Phlukao Co.,Ltd.
Home Product Promotion Payment Contacts
Kelvilyphlukaothailand.com
 
พลูคาว,คาวตอง,สมุนไพรพลูคาว,สมุนไพรคาวตอง
หน้าแรก เกี่ยวกับบริษัท สินค้า สมัครสมาชิก เกี่ยวกับพลูคาว ข่าวบริษัท ติดต่อบริษัท


About Phlu Kao
Regal Rewards Member Login
Name
Password
Forget Password
Kel Network 

Regal Rewards Member Login
Name
Password
Forget Password

เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ผู้บริหาร บริษัท เคลวิลี่ พลูคาว จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพลูคาวต้นตำรับ ที่ผลิตและ ควบคุมคุณภาพ โดยอาจารย์ยอด ออกมาจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ สูตรดั้งเดิม และมีคุณภาพดีที่สุด มาสู่มือผู้บริโภค ด้วยความหวังว่า จะได้เห็น ผู้บริโภค KELพลูคาว มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และมี ร่างกายที่พร้อมจะ ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อีกทั้งโรคร้ายอื่นๆที่จะ อุบัติขึ้น หรือแม้แต่โรค ใหม่ๆ ที่ได้เกิดขึ้น แล้วในปัจจุบันอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

คาวตอง,พลูคาว,สมุนไพรพลูคาว,สมุนไพรคาวตอง,ต้นตำรับพลูคาว,PBD พลูคาว
สูตรต้นตำรับอาจารย์ยอดมีที่่ บริษัทเคลวิลี่พลูคาวแห่งเดี ยวเท่านั้น ระวังการแอบอ้าง
เป็นสูตรลับเฉพาะไม่เหมื อนใครและไม่มีใครทำได้เหมือน ดื่มแล้วเห็นผลชัดเจน
คาวตอง,พลูคาว,สมุนไพรพลูคาว,สมุนไพรคาวตอง,ต้นตำรับพลูคาว,PBD พลูคาว
About Phlu Kao

น้ำพลูคาว ทำหน้าที่ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ขึ้น และไม่มีสารตกค้างที่ เป็นอันตราย ต่อร่างกาย หน้าที่หลัก ของจุลินทรีย์ใน น้ำพลูคาวคือ ช่วยกระตุ้นให้การทำงานของ ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นและ เมื่อร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ขึ้น ระบบการทำงาน ของร่างกายก็จะสามารถต่อสู้กับ โรคร้ายต่างๆที่เข้ามาสู่ภายใน ได้ด้วยกลไก ธรรมชาติ ของร่างกายมนุษย์นั่นเอง

คาวตอง,พลูคาว,สมุนไพรพลูคาว,สมุนไพรคาวตอง,ต้นตำรับพลูคาว,PBD พลูคาว
Phlu Kao Research

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้พูดถึงผักพลูคาวไว้ว่า.. ผักพลูคาวที่ใต้ใบจะมีสีแดง อ่อนจนถึง สีแดงเข้ม มีการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับ ผัก พลูคาว มีการรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักพลูคาวว่า มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษามะเร็ง มีฤทธิ์ในการต้าน เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย...

More Details >>>
 

KELVILY PHLUKAO CO.,LTD.
14 M.5 Lumlukga Klong 7 Tumbol Bungkumproy
Aumper Lumlukga Pratoomthane 12150
Tel : 096-059-3583

Tel : 096-059-3583
E-mail: kel2552@hotmail.com

 

   

 

พลูคาว  | คาวตอง |  สมุนไพรพลูคาว | สมุนไพรูคาวตอง  | ต้นตำรับพลูคาว  |  ต้นตำรับคาวตอง |  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาว คาวตอง   |  น้ำพลูคาวสูตรต้นตำรับ |  ผู้ผลิตน้ำพลูคาว น้ำคาวตอง |  ผู้ค้นพบน้ำหมักพลูคาว |  อาหารเสริมพลูคาว

สาระน่ารู้สมุนไพรพลูคาว สมุนไพรคาวตอง คาวตอง ใบคางตอง ใบพลูคาว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาว คาวตองผสมลูกยอ ต้นตำรับพลูคาว ต้นตำรับคาวตอง พลูคาว คาวตอง

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ มากขึ้นสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งเพื่อเป็นยา เครื่องดื่ม อาหารเสริมสุขภาพ และหนึ่งในสมุนไพรที่นำมาเป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นก็คือ สมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีชื่อว่า ผักคาวตอง หรือพลูคาวนั้นเอง มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ สมุนไพรคาวตองจากส่วนหนึ่งของหนังสือ สมุนไพรน่ารู้ ผักคาวตอง โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พูดถึงผักพลูคาวไว้ว่า

ผักพลูคาวที่ใต้ใบจะมีสีแดงอ่อนจนถึงสีแดงเข้มชาวบ้านในเขตภาคเหนือจะเรียกว่า ผักคาวตองเนื่องจากต้นและใบจะมีกลิ่นรุนแรงคล้ายคาวปลา ส่วนภาคกลางจะเรียกว่าผักพลูคาว ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำใบมาเป็นผักเคียงใช้บริโภคสดกับอาหารประเภทลาบ

มีการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับ ผักพลูคาวและมีการรายงาน การวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักพลูคาวว่า

1.มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง
2.ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ในประเทศจีน

มีการใช้ผักพลูคาวเป็นส่วนประกอบในตำหรับยาผงสำหรับรับประทาน ใช้ในการรักษามะเร็ง นอกจากนั้นผักพลูคาวมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัส ในประเทศจีนใช้พลูคาวผสมในตำรับยา และใช้ในการป้องกันและรักษาอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสในไก่ ลดไข้ ไข้หวัดใหญ่

ผักพลูคาวกับการวิจัยด้านเสริมภูมิคุ้มกัน คณะวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการศึกษาวิจัยฤทธิ์ของผักพลูคาวต่อเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของคนในหลอดทดลอง พบว่าสามารถกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ รักษาภาวะภูมิแพ้ ภูมิไวเกิน เช่น หอบหืด สรรพคุณรักษาภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเป็นส่วนผสมหนึ่งในตัวยารักษาผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ได้รับสารกดภูมิคุ้มกัน และสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกัน

ผักพลูคาวนับเป็นตัวอย่างผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตมนุษย์นอกจากใช้เป็นอาหารแล้ว ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นยาที่ใช้รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อได้ รวมทั้งช่วยเสริมสุขภาพแก่ร่างกายด้วย

น้ำพลูคาว  | น้ำคาวตอง | จำหน่ายสมุนไพรพลูคาว | ผู้ผลิตสมุนไพรูคาวตอง  | ต้นตำรับพลูคาว  | สูตรต้นตำรับคาวตอง |  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลูคาวและคาวตอง  |  น้ำพลูคาวสูตรต้นตำรับขายดีเป็นอันดับ1 พลูคาว คาวตองโดย เคลวิลี่ พลูคาว